تو قضاوت کن من راست میگم یا مامانت!

باید به اونها بفهمونی که اشتباه میکنند!

خانمت اشکالات اساسی تو رفتارش داره باید اینارو بهش تذکر بدی!

من مامانم منافع تو رو من میفهمم نه زنت

اکثریت مردهای دنیا با کمی اینور و انورتر از این حرفها شنیدند(و اگر مجردند وقتی متاهل شوند خواهند شنید) اما مهمتر از این شنیدن نحوه واکنش مردان به این بحثهاست.

 

بعضی مردها میپرن وسط ماجرا قضاوت میکنند مقصر را شناسایی می کنند و باهاش برخورد جانانه ای می کنند تا این اشتباه دیگر رخ ندهد

بعضی مردها طرف مامان رو میگیرن و به زنشون گوشزد میکنن که من مامانو نمیتونم طلاق بدم ولی تو رو می تونم

بعضی ها هم برای اینکه بحثو تموم کنن دست زنشون میگیرن و خانوادشون می بوسن میذارن کنار

شما فارغ ازجنسیتتون (که مردید یا زن) چه واکنشی را پیشنهاد میدهید ؟