در اکثر تئوریهای مدیریتی امروز مهمترین عامل رونق بخش سازمانها،
منابع انسانی آنها میباشند،منابع انسانی که 5 خصیصه اصلی دارند:

👈محیط کارشان را دوست دارند

👈انگیزه آینده آفرینی دارند

👈خودشناسی دارند وجایگاه خود در زندگی وشغلشان را
 به خوبی تشخیص میدهند ودر آن موثر حضور پیدا میکنند

👈از قدرت تحلیل مناسب خود وشرایطشان برخوردارند

👈همیشه میل به یاد گیری دارند

حالا افرادی هستند که به صورت ذاتی ویا با آموخته های خانوادگی این خصایص را دارند
 وقطعا جزو افرادی قرار میگیرند که به سرعت در سازمانها دیده شده ورشد میکنند 
ویا نادیده گرفته شده وبه سازمانهای بهتر مهاجرت میکنند.

اما افراد بالا 2%بیشتر نیستند و98% کارکنان یک سازمان و
حتی آن دو درصد نیازمند اموزش وفراهم کردن محیطی برای ارتقاء توانمندیها 
وکشف استعداد هایشان هستند.
وجالب است که در اکثر سازمانها نه خود افراد برای این مسیر نقشه ای دارند
ونه مدیران باور میکنند که میتوانند با این نقش آفرینی وسرمایه گذاری برای سازمان
 ورونق وشکوفایی آن تاثیری شگفت انگیز بگذارند.
در کشورهای توسعه یافته همیشه به صورت منظم برای رشد و ارتقاء انگیزش در سازمان
وازهمه مهمتر خود انگیختگی کارکنان مدام برنامه آموزشی ومحیطهای انگیزشی فراهم میکنند
 تا سازمان را در حداکثر کارایی خود حفظ کنند .
چون به تحقیق دریافته اند که این کار هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاریست
که هم تعلق افراد به سازمان را افزایش میدهد وهم رشد توانمندی وتاثیر گذاری آنها را ارتقاء میبخشد 
واز سوی دیگر انها را در پیشگاه مشتریان از جذابیت بیشتری برخوردار میکند که
 این مهم قطعا به افزایش کارایی سازمان منجر میشود.
این سمینار شروع بسیار مناسبی است برای ایجاد یک روحیه تازه در کارکنان
ویک آموزش موثر است برای ارتقاء کیفیت مدیریت سازمانها در ارتباط بهتر و سازنده تر با کارکنان.
تا کنون شرکتهای زیادی به صورت گروهی مدیران با کارکنان بخش مالی
،خدمات،فروش،بازاریابی،منابع انسانی ... در این سمینار حضور پیدا کرده 
واز آن به نیکی وموفقیت یاد کرده وهمچنان کنار ما برای رشد بیشتر مانده اند.
امیدوارم شما هم یکی دیگر از اعضاء جدید این مسیر تجربه شده
وموفق دنیای امروز باشید.
با تشکر سهیل رضایی

در این لینک میتوانید برای ثبت نام وگرفتن اطلاعات بیشتر اقدام بفرمائید

http://goo.gl/dPh03q