🔻اگر ویژگی ای را در خود نپذیریم، پیوسته افرادی را به زندگی مان فرامیخوانیم
که این ویژگی را نشان دهند. 

در این صورت کل هستی دائما به ما نشان میدهد ما که هستیم
 و تلاش دارد به ما کمک کند کامل باشیم. 

🔺بسیاری از ما این ویژگی های انکار شده را در عمق درون مان دفن کرده ایم
که متوجه نمیشویم چرا از برخی افراد بدمان می آید و 
آنها را دائما در زندگی مان مشاهده می کنیم.

#دبی_فورد
#کتاب #جوجه_اردک_زشت_درون ص 81
ترجمه #فرشید_قهرمانی
#انتشارات_بنیاد_فرهنگ_زندگی
—----------------------
📢هم اکنون می توانید آنلاین سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید

http://goo.gl/kwT7p6

—---------------------