این پنج اثر به دلیل قرابت موضوعات آن به ماه مبارک رمضان به جهت تاثیر گذاری معنایی بر زندگی مخاطبان از امروز تا 10 صبح روز شنبه شامل 10 %تخفیف خواهند بود .شما میتوانید سفارش دهید ودرب منزل تحویل بگیرید.
ضمنا تخفیف تنهاشامل خرید آنلاین میباشد.

لینکی که از طریق آن وارد فروشگاه کالاهای تخفیف ویژه ماه مبارک میشوید

http://goo.gl/QIxwuO