دوستانی که علاقه مند هستند در مسیر خودشناسی به روش پروفسور یونگ 
که بنیاد فرهنگ زندگی به طور تخصصی ومتمرکز روی آن کار میکند.،
شروع به یادگیری وکشف بنمایند.
بنیاد فرهنگ زندگی در روز 31 تیر ماه سمیناری یک روزه با عنوان
 ***نقشه راه ایجاد تغییر وپیشرفت در زندگی شما*** با تدریس سهیل رضایی برگزار مینماید.

در این سمینارما به تحلیل تست شما (تست خانم پیرسون که شامل ۱۲مرحله شناخت نقاط قوت وضعف در زندگی درونی
و تاثیر آن در ایجاد فرصتها وآسیبهای بیرونی میباشد که قبلا آنلاین انجام شده) میپردازیم 
ومسیری که شما باید از آن روزبه بعد برای بلوغ درست خود طی کنید را برایتان معرفی میکنیم.
لازم به ذکر است که ما این روزها در هجدهمین سال فعالیت خود هستیم 
وتا کنون این محتوی را برای هزاران نفر ارائه نموده ایم وهر بار خوشبختانه مخاطبان اظهارات بسیار امید بخشی
 از تاثیر محتوی داشته اند.،بنابراین شما میتوانید با اطمینان خاطر پا در این مسیر بگذارید.

از آنجائیکه قصد بر آن است که تا آنجا که میشود برای علاقه مندان تسهیلات مالی هم ایجاد نمائیم
از امروز امکان ثبت نام با تخفیف برای 30نفر سوم برقرار می باشد. وطبیعتا برای گروه های بعدی از درصد تخفیف کاسته خواهد شد.
در طول برگزاری دوره های قبلی دوستان سوالاتی درباره محتوی سمینار
و حواشی آن مطرح کرده اند که همکاران ما در لینک ذیل مفصل وساده به توضیح آن پرداخته اند.

شما در این لینک علاوه برا دریافت اطلاعات میتوانید ثبت نام را انجام داده
وتست خود را هم بزنید.
http://goo.gl/dPh03q