شیطان یا ابر انسان ...

نیاز به #پدر نیاز اولیه انسان است ❕
✅هنگامی که این نیاز با حضور واقعی پدر برطرف نمی‌شود، به صورت نیازی خام در وجود انسان باقی می‌ماند و تصاویر فرهنگی پدر (از شیطان گرفته تا پدر آسمانی) تغذیه میشود. 😳 هر چه بیشتر پدر غایب باشد، فرزند فرصت کمتری برای شکل دادن تصویری انسانی از او در ذهن خواهد داشت و این نیاز ناخودآگاهش، خود را به شکل تصاویر ابتدایی و خام نشان میدهد.

😔 این تصاویر فشار زیادی روی ناخودآگاه فرزند وارد میکنند و شکل شخصیتهای افسانه‌یی و اسطوره‌یی نظیر رامبو، سوپر من و هالک را پیدا میکند.‌‌..

😯 هنگامی که کهن الگویی شکل انسانی به خود نمیگیرد، بصورت جفتی متضاد و تقسیم شده باقی خواهد ماند. این نیروهای پنهان فرد را تحت سلطه خود در می‌آورند و روان او را به دو سوی متضاد می‌کشانند.

😌 حضور #پدر به فرزند اجازه میدهد این عناصر متضاد را که در روان #کودکوجود دارند، هماهنگ و یکپارچه کند.

🤓 این انسانیت#پدر است که #پسر را قادر میسازد دنیایی را درک کند که در آن اشیاء سیاه و سفید نیستند و عناصر متضاد میتوانند کنار هم قرار بگیرند و آشتی کنند. ☹️

مدل ناخودآگای احتمالا منبع ندای دورنی‌ای است که دائما به پسر میگوید: مرد‌ واقعی نیستی 😭😭😭
#کهن_الگو تحقق نیافته و تصویری که به این شکل تولید میشود مرد را به عنوان «پسری ابدی» یا مردی «غیر استاندارد» محکوم میکند.

😶 در این میان مرد به مردانگی و قدرت جنسی‌اش شک دارد. از دیگران فاصله می‌گیرد و غیرقابل پیش بینی باقی میماند.

#پدران_غایب
#انتشارات_بنیاد_فرهنگ_زندگی