طبق آخرین خبری که در خصوص پخش برنامه ما و شمس العماره به دستمان رسید، به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی و تصمیم صدا و سیما جهت تکرار آخرین قسمت های شمس العماره و ادامه روند تحلیل بعد از بازپخش سریال، انتظار آن می رود تا برنامه میزگرد فعلاً پخش نگردد.

هر چند این برنامه در جدول پخش برنامه های شبکه 2 برای امشب اعلام گردیده است.