سهیل رضایی در برنامه ایرانشهر (شبکه 5) مورخ 19 آبان 94

شب گذشته سهیل رضایی در برنامه ایرانشهر در شبکه 5 به صحبت درباره مطالب ذیل پرداخت: 

آینده ما چه خواهد شد؟
آینده ما به چه عواملی بستگی دارد؟

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.