در کارگاه نقشه راه ، آزمونی از شرکت کنندگان گرفته می شود که نقاط قوت و ضعف آنان تعیین میگردد. بر اساس تعیین این مختصات هر کسی درمی یابد آنچه که به عنوان مشکل و مساله و معضل در زندگی اش وجود دارد ارتباطی با سبک زندگی که انتخاب کرده دارد . 
وقتی کلاس بعد از تحلیل آزمون به پایان می رسید و راهکارهایی هم برای مسائل ارائه می شد سوال عمده ای که در کارگاه بیان می شد این بود که من چگونه عمیق تر روی خودم کار کنم .
به دوستان در انتشارات بنیاد این موضوع درمیان گذاشته شد که کتابی که بتواند مکمل این کارگاه از جهت عمیق سازی مفاهیم کمک کننده باشد را برای انتشار آماده کنند . امروز گفتند قرار است رونمایی این اتفاق در کارگاه نهم مهرماه صورت بگیرد. این کتاب مطمئنم مکمل بسیار عالی برای این کارگاه خواهد بود . 
شما هم می توانید جهت رزرو این کارگاه به آدرس ذیل مراجعه کنید 
http://goo.gl/LQmoSg
تلفن تماس جهت رزرو:
88524100-3