از دوستان علاقمند به تحلیل های عمیق تر از شخصیت های مطرح در شمس العماره، دعوت می کنم امشب و فردا شب، ساعت 11، به تماشای نقد این برنامه از شبکه 2 سیما بنشینند.

بلاتردید هریک از ما در هر رده سنی یا وضعیتی که باشیم خود را در شمس العماره می توانیم ببینیم . شمس العماره نکاتی اساسی در زندگی خانوادگی به ما یادآوری می کند.

در این پست و پست های بعدی به نمونه هایی اشاره می کنم و امیدوارم در این روند همفکری شما را نیز داشته باشم.

  • تذکر خامی جوانان

در شمس العماره لیلا و شریفه و شکور و دریا نماد جوانان امروز ایران زمین هستند که بعضاً به علت تحصیل کرده بودن احساس می کنند دانایی فراگیر دارند و نیازمند مشورتی برای تصمیم های خود نیستند، ولی در روند قصه
خطاهای برداشتی که به طریق شیفتگی سریع و یا دفع موقعیت نابهنگام خود را نشان می دهد، آن ها را متوجه ارزش حضور بزرگتر ها می کند و به آن ها یادآوری می کند که خرد زندگی از جنس دیگری است که جز به زندگی در بستر زمان به گونه دیکر دست نیافتنی است.

از سوی دیگر بزرگتر ها در شمس العماره (عمو هرمز ، عمه جان، زیور و ...) دستاوردهای معنوی خود را با حکم و زور و فشار به جوانان تحمیل نمی کنند و روندی آرام، تبادلی و تعاملی با آن ها دارند که این خود باعث انتقال خرد فاقد مقاومت می شود که شاید اساسی ترین نیاز ارتباط بین نسلی جامعه ایرانی می باشد.