همه مردان در روان پدر و مادر خویش زندانی هستند. قفل این زندان از سن بیست و پنج سالگی به بعد می‌تواند توسط پسر گشوده شود.
مهم نیست که پدر و مادر حامی و پشتیبان کامل پسر بوده‌اند یا در زندگی او غیبت داشته‌اند، منفعل بوده‌اند یا دیکتاتور! همه پدرها و مادرها آثاری بر زندگی ما می گذارند که بعضا فاصله ما را از خود حقیقی مان بیشتر می کنند.
همه پسران بر اساس رابطه خود با پدر و مادر سعی می‌کنند یکی از مسیرهای زیر را برای ادامه روند زندگی‌شان برگزینند:
1. سعی می‌کنند مانند آن‌ها نباشند
2. سعی می‌کنند مثل آن‌ها باشند 
3. اصلا دور و بر کارهایی که آن‌ها کرده‌اند نمی‌روند

جالب است که بدانید این سه مسیر، سختی، احساس نارضایتی عمیق از زندگی و افسردگی را نصیب پسران می‌کند. راه شفا چیست و چگونه باید از این پیچ بزرگ زندگی عبور کرد . 
سهیل رضایی با بهره‌گیری از مثال‌های فراوان و شنیدنی و با بهره‌گیری از تئوری پرفسور کارل گوستاو یونگ به شما کمک می‌کند تا تقدیرتان را بهم زنید و به سوی سرنوشتی که می‌تواند رضایت شما را فراهم آورد حرکت کنید.

جهت خرید تماس با :
88524100-3