هر پیشرفتی در زندگی ما و هر نشانه ای از رشد، سه بخش دارد:

اول ما متوجه می شویم که شرایط کنونی ما دیگر مناسبمان نیست. گاهی اوقات رویدادهای بیرونی این مسئله را روشن می کنند- مثلا پدرمان ما را تهدید می کند که دیگر از لحاظ مالی

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید