***گاه شخصیت مثبت در یک فیلم و سریال، هوش ندارد***

این روانشناس و مشاور فیلمنامه در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره خلق شخصیت‌های مثبت جذاب در تلویزیون و ضعف سریال‌های تلویزیونی در این بخش، اظهار کرد: گاه شخصیت مثبت در یک فیلم و سریال، هوش ندارد و قوی نیست. چنین شخصیتی بیشتر نزدیک به احمق است. یعنی مثبت‌بودن به دلیل ناتوانی در منفی بودنش است. چنین شخصیتی تنها یک بعد دارد و مانند قطاری است که تنها یک طرفی می‌تواند برود. در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوییم چه‌قدر قشنگ صاف می‌رود. این صاف رفتن ذاتش است. اگر می‌توانست به اطراف حرکت کند و صاف می‌رفت، برایمان جذاب بود.


مشاور روانشناسی سریال «شمس العماره» ادامه داد: آن‌چه ما در «شمس‌العماره» فوق‌العاده عمیق به آن نگاه کردیم و برای عوامل کار هم جذاب بود، این است که شخصیت‌ها نور و تاریکی با هم هستند. ما اگر یک شخصیتی داریم که خیلی جذاب و مثبت است، یک جایی هم عدم تعهد دارد که جذابش می‌کند. اگر خیلی منظم است یک‌جور وسواس و کنترل‌گری هم در او دیده می‌شود؛ اگر آدم ثروتمندی است یک‌جا کنترل تو را بیش از حد در اختیار خواهد گرفت. ما سعی کردیم به همه آدم‌ها بگوییم لطفا دو بخشی نگاه کنید. نه کسی را نور و نه کسی را تاریکی کنید. همه آدم‌ها معجونی از نور و تاریکی هستند.