قسمت دهم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه ۵

مشاهده فیلم در سایت بنیاد

مشاهده فیلم در سایت آپارات