با استقبال بی نظیر دانشجویان بنیاد
چهار اثر برجسته در حوزه روانشناسی تحلیلی رونمایی شد
اتفاق متفاوت و سورپرایز من، ورود بنیاد به عرصه رسمی بازار رسانه های دیجیتال بود که با رونمایی از دو فیلم "رمزگشایی از نیمه تاریک وجود" و "رو در رو با یونگ" اتفاق افتاد. و دو کتاب نیز با مجوز دو یونگین برجسته در ایران منتشر شد .
این اتفاق جز با لطف و حمایت شما رخ نمی داد 
امیدوارم سال آینده بتوانیم کارهای متفاوتی را آن گونه که شایسته شماست تقدیم تان کنیم