قسمت ششم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه ۵

برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید