قسمت پنجم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد که امروز صبح از شبکه ۵ پخش شد

برای مشاهده ویدئوی گفتگو اینجا کلیک کنید