قسمت سوم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه 5

برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید.