عده ای از مادران آنقدر به پسران خود سرویس می دهند که عملا پسرانشان را "دست و پا چلفتی" می کنند و از آنحایی که ناخودآگاه از جدا و مستقل شدن پسر هراسان می شوند با گفتن جملاتی همچون:

ادامه مطلب