گاهی اوقات مادران به طور ناخودآگاه پیام هایی را به پسران خود منتقل می کنند که نه تنها پسر را از پدر دور می سازد بلکه می تواند تاثیری مخرب روی روند رشد مردانگی پسرانشان داشته باشد.

علت دادن این پیام ها می تواند خشم فروخورده مادر از پدر خودش، نارضایتی از زندگی زناشویی و به طور کلی آسیب هایی باشد که از مردان مختلف در زندگی اش دیده است(برادر، همکار، عمو، دایی، ...)
از جمله این پیام ها عبارتند از:
.... مردها ذاتا بی احساس و بی عاطفه اند!
.... بهترین مرد، مرد مرده است!
.... همه مردها فقط به فکر خودشان و کارشان هستند!

ادامه مطلب