برخی از سرفصل های این پکیج آموزشی:
...چرا برخی دختران همسرانشان را با پدرشان اشتباه می گیرند؟
... چرا برخی مادران حضور شان در خانه کمرنگ، بی اهمیت و تقریبا هیچ کاره می شوند؟
... 3 استراتژی مقابله با حس هایی که در کودکی به پدر و مادرمان پیدا کرده ایم چیست؟ 
... چرا حس های ما به پدر و مادرمان در کودکی حائز اهمیت فراوانند؟
... چگونه دختر پشت نقاب خیرخواهی تبدیل به یک دیکتاتور می شود؟
... چسبیدن به پدر و طرد مادر چه آسیب هایی را برای دختر به همراه دارد؟
... چگونه با فرزندمان رفتار کنیم که بدون آسیب روحی بالغ شوند؟
... چطور با فرزندمان صحبت کنیم که عقده ای نشود؟
... چه کنیم تا فرزندمان اشتباهات ما را تکرار نکنند؟
... چگونه می توانیم اضطراب هایی که با بزرگ شدن فرزندمان بیشتر و بیشتر می شوند را کاهش دهیم؟
... با عذاب وجدان بابت دیدن وجوه منفی پدر یا مادر چه باید بکنیم؟
... چرا دختران با توجه به رابطه با پدر جذب مردان نرم می شوند ولی به مرور آن مردان نرم رابطه را دچار مسئله می کنند؟ 
... چرا فکر کردن در مورد مرگ پدر باعث اضطراب شدید برخی از دختران می شود؟ و چطور این دختران میتوانند با این اضطراب مقابله کنند؟
... رابطه منفی با پدر چگونه بر روی دختر و زندگی فردی، شغلی، زناشویی و رابطه او فرزندش تاثیر می گذارد؟ 
... چرا عده ای از مردان هم مرد خانه می شوند و هم زن خانه؟
... چگونه یک مادر توانایی لذت بردن را در فرزندان خود می کشد؟ 
... چالش ها و آسیب های زندگی زناشویی، شغلی، فردی و رابطه با فرزند دختران فراری از مادری چیست؟
... رابطه مثبت دختر با مادر چگونه بر روی دختر زندگی فردی، شغلی، زناشویی و رابطه او فرزندش تاثیر می گذارد؟ 
... دلیل این که برخی مادران در مقابل زورگویی بچه ها ناتوان می شوند چیست؟
... برای شفا و عبور از عقده چه روندی را باید طی کنیم؟
... در مسیر شفا و عبور از عقده چگونه در دام واکنش های عقده ای نیفتیم؟
... در مسیر تحول به چه نکات و هشدارهایی باید توجه کنیم؟
...جایگاه کهن الگوها در مسیر شفا چیست؟
...چه اشتباهاتی ممکن است روند شفا را دچار مسئله کند؟
...2 توهمی که باطل شدن شان به تحول ما منجر خواهد شد چیست؟
... مانع اصلی شفا چیست؟
... سفر فردیت چه زمانی می تواند آغاز شود؟
... بلوغ حقیقی چه زمانی رخ خواهد داد؟

برای تهیه این پکیج صوتی هم اکنون می توانید حرف p را به شماره 02188728180 sms کنید یا با شماره های 3-88524100 تماس بگیرید تا پکیج با پیک رایگان برای شما ارسال گردد