فردا (دوشنبه 29 دی) صبح ساعت 7 الی 7:30 صبح در برنامه روزآمد که از شبکه 5 پخش می شود سلسله گفتارها راجع به مهارتهای ثروت آفرینی را آغاز خواهم کرد.