بخشی از کارگاه چگونه تقدیر یک زن می تواند خوب یا بد رقم بخورد که 18 و 19 دی ماه 93 برگزار گردید

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید