یه روباهی از یه شتر میپرسه:
عمق این رودخانه چقدره ؟
شتر جواب میده تا زانو
ولی وقتی روباهِ توی رودخونه میپره میبینه آب از سرش هم گذشته و همینطور که داشته دست و پا میزده میگه : تو که گفتی تا زانو !!!شتره میگه خوب تا زانوی من ، نه زانوی تو ....موقعی که داریم از یکی مشورت میگیریم یا راهنمایی میخوایم ، باید شرایط طرف مقابل و خودمون را هم در نظر بگیریم . لزوما" هر تجربه ای که اون داشته ، برای ما مناسب نیست...
پس هرکس باید اول خود را بشناسد وبعد سراغ الگو برداری برود چون الگو برداری بدون شناخت خویشتن منشاء آسیب وفروپاشی است.
سهیل رضایی