پدری کردن انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها عقده های خاصی را ایجاد می کند و تبعات عاطفی خاص خود را برای دختر دارد ،که در برخی موارد سبک تر و در برخی دیگر سنگین تر است 

دخترانی که حس و رابطه مثبتی با پدرانشان (بویژه در دوارن کودکی) دارند طبق نظریه پروفسور یونگ دچار عقده پدر مثبت می شوند که در اینجا محتوای یکی از اسلایدهایکارگاه18و19دی که بیانگر 10 مورد از ویژگی های دخترانی است که گرفتار عقده پدر مثبت می مانند ارائه شده است. 
در مورد سایر ویژگی ها در کارگاه صحبت بیشتری خواهم کرد

.1معمولا در کلامشان زیاد می گویند: «اگه پدرم بود می گفت....»، «پدرم همیشه میگه...»، «شوهرم میگه...»، «شوهرم تصمیم گرفته...»، «شوهرم میخواد...»
.2خیلی اوقات جذب مردان مسن می شوند در حالی که دلیلش را نمی دانند
.3حس خوبی به خود، زندگی و دنیا دارند و سرزنده و خوشحال هستند
.4در برقراری ارتباط و صحبت با مردها راحتند و حتی می دانند گفتن چه چیزی آنها را خوشحال می کند
.5آنها باور دارند که همیشه می توان از مردها چیزهای زیادی یاد گرفت
.6رابطه خود با پدر را سرشار از محبت و تحسین بیان می کنند و می گویند که همیشه مایه افتخار پدر بوده اند
.7غالبا رقابت و فاصله خاصی با مادر خود دارند و حتی زمانی که پدر بیش از حد به مادر توجه کند بدون این که به آنها نیز توجه کنند کاری می کنند که حواس پدر را به گونه ای به خود جلب کنند
.8خاطرات خوبی از رابطه خود با پدر در دوران کودکی شان دارند
.9برای نظر مردها بیشتر از نظر زنان یا نظر خودشان ارزش قائلند
.10خیلی اوقات با فردی که شاگرد یا کارمند مورد تایید و مورد علاقه پدرشان است ازدواج می کنند