یکی از مشکلاتی که عدم اعتماد به نفس برای افراد ایجاد می کند گم شدن هویت و تردیدهای مداوم آنهاست. این افراد دقیقا نمی دانند چه می خواهند یا چه چیز را دوست دارند چون در گذشته خود و نظام های ارزشی خانواده، جامعه و سیستم های آموزشی گیر کرده اند.

برای شنیدن صوت  بخشی از کارگاه اعتماد به نفس که در تاریخ های 29 و 30 آبان ماه 93 برگزار گردید اینجا کلیک کنید