1. چیزی که در بیرون ما را میرنجاند الزاما بیرون از ما نیست بلکه یادآور یک فقدان درونی است
 2. وقتی کهن الگوی جنگجو در ما پایین باشد در جای خود فریز میشویم. مدام ایده میدهیم ولی جرات حرکت نداریم.
  رو آوردن به الکل، مواد مخدر، پول، روابط جنسی افراطی و هرنوع اعتیادی که احساس کرختی به فرد دهد نتیجه تن دادن به اسیر ماندن و نداشتن جرات جنگیدن (تحمل سختی ها و مشقت های مستقل شدن) است.
  تنها راه شفا این است که طلای مان پس بگیریم (طلا: قدرت تصمیم گیری، مسؤلیت پذیری، تحمل شکست و...)
 3. اگر با جسارت زندگی تان را راه نیندازید روزی با فلاکت این کار را خواهید کرد
 4. کسانی که تنها فرزند پسر خانواده هستند یا بیشتر در کنار مادرشان بزرگ شده اند پتانسیل تبدیل شدن به نوجوان ابدی را دارند.
  نوجوان ابدی با وجه زنانه خود بیشتر در ارتباط است تا وجه مردانه.
  برای این ها بی عملی و بی تعهدی راحت تر است. آنها هرگاه بوی مسؤلیت و تعهد در رابطه به مشامشان برسد بطور ناگهانی غیب میشوند.
  توصیه میشود برای رهایی از این حالت از هنر، موسیقی، ادبیات، روانشناسی یا حتی کاری که در خانه بتوان آن را انجام داد شروع کنند
 5. اگر تا ۳۵سالگی ارزشهای شخصی خود را بنیان نهاده باشید و در تصمیم گیری ها براساس یک استقلال روانی حرکت کنید در مسیر صحیح گام برمیدارید و سالم هستید و گرنه خطر در کمین شماست.