حتی اگر پنجاه سال‌تان هم باشد و اعتماد به نفس نداشته باشید این امر می‌تواند به : 
سبک رفتار پدر و مادرتان با شما 
سبک و شیوه رفتاری شما در 0 تا 6 سالگی 
نظام ارزشی که زیرپوستی از دوستان و خانواده و اجتماع اطرافمان گرفتیم 
ما در دوره اعتماد به نفس سعی می‌کنیم : 
اولا با تمریناتی تلاش کنیم شما بتوانید غل و زنجیرهایی که دیگران به پای شما بسته‌اند و آن‌قدر نامرئی شده‌اند که دیگر نمی‌توانید آن‌ها را ببینید شناسایی کنید 
ثانیا با تمریناتی کمک می‌کنیم شما خواسته‌های خود را الک کنید و ببینید دقیقا رد کدام‌ها را باید رها کنید و کدام‌ها را باید جدی‌تر بگیرد تا دیگر تزلزلی بر روی اعتماد به نفس‌تان ایجاد نشود . 

برای شنیدن گفتگو اینجا کلیک کنید