تفاوت شرکت کردن در سمینار وخواندن کتاب در چیست؟
من درجواب نمیتوانم از تجربه ای که شما پیدا خواهید کرد بگویم بلکه از تجربه خودم میتوان حرف بزنم.
برای من شرکت در سمینار همیشه یک انرژی بخشی فوق العاده برای سرعت بخشی به تغییرات فراهم میکند بهم این انگیزه را میدهد که هرچه سریعتر گام موثر برای تحول بردارم از طرف دیگه بودن در جمع آدمهای شرکت کننده من را به وجد میاره وحس میکنم در این سفر تنها نیستم بنابراین با ایمان جدی تری کار را دنبال میکنم .وجالب که انرژی صد برابری برای مطالعه وگوش دادن به سی دی های آموزشی هم پیدا میکنم به همین علت همیشه جوری برنامه خودم را تنظیم میکنم که حداقل 45 روز یک بار در یک سمینار شرکت کنم وقتی چیز دندان گیری پیدا نمیکنم دقیقا متوجه رخوت خودم میشوم.این حال من است اما شما هم برای انتخاب مسیر باید به حال اوضاع خودتان نگاه کنید.این درجواب دوستانیست که از من سوال کرده بودند سمینار را بیایند یا سی دی وکتاب بخوانند .