برخی از موضوعات این مجموعه:
چرا آدم‌ها خود واقعی‌شان را قبل از ازدواج نشان نمی‌دهند؟(البته این موضوع شامل همه ما می‌شود ،چون این اتفاق ناخوداگاه رخ می‌دهد )
هدف از ازدواج چیست؟ و چه تعابیری غلطی اغلب ما از هدف ازدواج داریم که زندگی ما را به بیراهه می‌برد؟
چرا ما باید پس از مدتی از رابطه‌امان خسته و دلزده شویم ؟ این مقطع در زندگی ما را به چه مسیری هدایت می‌کند؟
مستطیل طلایی رابطه یونگین‌ها چیست ؟ رابطه خود را داخل آن ببرید تا مطمئن شوید سالم زندگی می‌کنید یا نه؟
.
.
اطلاعات بیشتر+خرید: http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=432