مدرس روانکاوی شخصیتی در گفتگو با برنا:
.
.
..

هم پسران و هم دختران، عشق‌های مجازی را تجربه می‌کنند

سهیل رضایی عشق یک جوان به سوپراستارها را جزو فرافکنی های روانشناسانه می داند که یک جوان باید مراقب باشد اسیر آن نشود.
۱۳۹۳ جمعه ۲۴ مرداد ساعت 13:58 

سهیل رضایی مدرس روانکاوی شخصیتی در خصوص عشق یک جوان به سوپراستارها می گوید: نکته اول آن است که این امر در سراسر جهان رخ می دهد و مختص ایران نیست، خیلی از هنرمندان جوان خارجی نیز چنین چیزی را تجربه کرده اند. نکته دوم که باید در این خصوص به آن توجه شود آن است که این امر هم در پسران و هم در دختران وجود دارد.

متن خبر:http://bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=423