مهدی مجرد است . او می‌گوید با خود دروغینی که در کلاس مطرح شده عمری را زندگی کرده است
به هر زنی می‌رسیده خود دروغین خود را بر اساس عقده‌هایش به نمایش می‌گذاشته و به همین خاطر نتوانسته ارتباط مطلوبی را در زندگی اش باکسی داشته باشد.او اکنون مساله خود را از مباحث کلاس دریافته و تصمیم دارد روی خود کار بیشتری کند و به خلا داشتن خانواده پایان دهد .

تاثیر از حد دانشجویان فراتر رفته بود تا جایی‌که فیلمبردار مراسم وقتی کار به پایان رسید می‌گوید من هر موقع به مراسم‌های اینچنینی می‌روم دوربین را می‌کارم و می‌روم ولی این‌بار اینگونه نیود و من در جلسه اول مجذوب بحث‌ها شدم و کارم فراموشم شد .

زن و شوهری که با هم به برنامه آمده بودند ازدواج ؛رنج مقدس را نامی شایسته برای کلاس می‌دانستند و گفتند اکنون ریشه بهمریختگی‌هایمان را بهتر می‌فهمیم . در جایی متوجه شدم گیرهایی که به همسرم تا الان می‌دادم مبتنی بر پیشنه خانوادگی‌ام بود و می‌توانم با عقلانی نمودن آن را تعدیل کنم

خانمی که در مباحث کلاس شرکت نموده بود موضوع سایه خانوادگی‌اش را برای داشتن رتبه و پول مطرح کرد و به این نکته اشاره کرد که چگونه ناخودآگاه او انتخابی را برایش رقم زد تا بداند که باید به زندگی خود بازگردد و پیاده سازی سایه‌ها در زندگیش ،او را از واقعیت زندگیش دور ساخته است .

کارگاه ازدواج ؛رنج مقدس روز پنج شنبه و جمعه 16 و17 مردادماه در باشگاه انقلاب برگزار شد