جالب است! روانشناسان تحلیلی همچون داریل شارپ و جیمزهالیس این مستطیل را می‌کشند و شما را با این کار شگفت زده می‌کنند که هیچ موضوع و اختلافی را در روابط خود با همسر/ نامزدتان نمی‌بینید که در این مستطیل تعریف نشود . 
شما در این دوره به سادگی فرآیند رابطه خود را در داخل این مستطیل قرار می‌دهید و می‌توانید به راحتی برای این سوالات پاسخ بیابید :
من با چه کسی ازدواج خواهم کرد ؟
چه شد که عشق میان من و همسرم به مرور فروکش کرد ؟
چه شد که رفتار او ناگهان عوض شد و یک آدم دیگه شد ؟
من در چه موقعیتی قرار بگیرم می‌توانم بدون دغدغه اطمینان یابم که عشقم پایدار خواهد بود و در هیچ زمان خدشه‌ای به آن وارد نخواهد شد؟
من ناخودآگاه چه عقده‌های درونی‌ام را به جای عشق دارم به زندگی تحمیل می‌کنم که برایم فاجعه می‌‌آفریند؟
کجاها عشق به تحمیل خواسته و قدرت‌نمایی تبدیل می‌شود؟
.
.
تاریخ برگزاری:
16 و17 مرداد ماه
لینک ثبت نام:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=112103