چه زمان ما واقعا با همسرمان واقعا محرم شده‌ایم . این سوالی است که علی‌الرغم بسیار دشوار بودن عده زیادی پاسخی سطحی به آن می‌دهند در این مطلب توضیح خواهم داد که محرم بودن به چه معناست......


.زمانی که به بلوغ حقیقی در رابطه میرسیم محرم شدن آغاز میشود.
.
.
.
در تئوری یونگ پرفسور کارل گوستاو یونگ هدف اصلی انسان در زندگی رسیدن به بهشت است (بهشت:جایی است که انسان از هرلحاظ احساس آرامش وامنیت میکند) و فردیت یافتگی(بیدار کردن توانهای درونی برای غلبه بر موانع ومحدودیتهای بیرونی) مهمترین وناب ترین مسیر برای رسیدن به بهشت است.
وخودشناسی(من چگونه من شدم؟ریشه احساس ها ورفتارهای من کجاست؟چرا زندگی مدام از اراده من بیرون میرود؟) مطمئن ترین راه برای رسیدن به فردیت یافتگی است.
وبرای خودشناسی حضور دیگری به شدت ضروریست.
چرا که وجود دیگری کمک میکند باورهای ما به جهان وخودمان از مرز نوک بینی ما فراتر رود وما از یک خودشیفتگی تنها کننده نجات پیدا کنیم و از سوی دیگر بتوانیم از طریق دیگری دنیای روان وروح وزندگی خود را گسترش دهیم.
واین گسترش تنها زمانی اتفاق می افتد که ما به جای دیدار بی محتوی دیگران اماده به ملاقات انها باشیم واین ملاقات شدن نیازمند ان است که در رابطه با شهامت وصداقت وپذیرندگی حضور داشته باشیم.
چرا که گاهی دررابطه اتفاقاتی رخ میدهد که ما به شدت ترس از شناخته شدن پیدا میکنیم . چون فکر میکنیم اگر آشکار وشناخته شویم دیگر خواستنی وجذاب ودوست داشتنی نخواهیم بود واین یعنی با کسی ازدواج کرده ایم ویا ارنباط نزدیک برقرا ر کرده ایم آما هنوز محرم نیستیم!
وکسانی که آماده سفر برای رسیدن به بهشت رابطه هستند میپذیرند که ارام ارام بر یار خود عریان شوند تا این عریانی بتواند مسیری برای شفا ونجات هردو از گذشته(عقده وسایه) ایجاد کند واین رابطه را به کمال مطلوب خود برساند. 
هرجا به اندازه کافی به امنیت وشهامت گشودن خود واعتراف به تاثیر گذشته(عقده وسایه ها) خود در برخوردهای امروزتان رسیدید ودرخواست کمک(توقع حل وحمل توسط دیگری نه) برای عبور کردید محرمیت اغاز شده است.
لطفا تا اداب برون ریزی را نیاموخته اید شتاب دار با طرف حاضر در رابطه به برون ریزی نپردازید تا آسیب نخورید وشکنجه نشوید ورابطه تان را ازدست ندهید.
به امید خدا 16 17 مردادمفصل تر در کارگاه ازدواج رنج مقدس(مناسب متاهلین ومجردها) به این مبحث خواهم پرداخت