1-ریشه اصلی درگیریها در روابط زن ومرد کجاست؟
2-اصلی ترین موضوعاتی که در کل جهان محور اصلی در گیریهای زن ومرد را تشکیل میدهند
3-آیا راه حل تمام درگیریها یکسان است؟
4-چه درگیریهایی در طول زمان حل خواهد شد وچه درگیریهایی با چه موضوعاتی بنیان رابطه را تهدید میکند؟
5-چرا افراوسط درگیری سراغ خانواده ها میروند وبا این اتفاق باید چکونه روبرو شد؟
6-در سالیان اول زندگی مشترک چه درگیریهایی طبیعی وسالم وبلوغ افرین است؟
7-چه انتظاراتی دررابطه سالم است وسازنده وچه انتطاراتی ناسالم است ومخرب؟
8-چرا برخی از رابطه ها به ناگهان سیر نزولی شدید میگیرند، وبه نطر می آید بیخبرانه همه چیز به یک باره نابود میشود؟
9-چرا عشق اول ازدواج به مرور فروکش میکند وبهترین روش وتحلیل در این شرایط چیست؟
10-چگونه سبک زندگی والدین میتواند در تولید درگیریها ودلگیریها نقش افرینی کند وروش خنثی سازی ان چگونه است؟
دوستان مباحث بالا تا بدینجا ارائه اش در سمینار دوروزه رابطه زن و مرد (ازدواج رنج مقدس)قطعی شده است ودر روز اول با عنوان چالش ورنجشها(مناسب برای مجردها ومتاهل ها ) بحث خواهد شد .
وسایر مباحث هم بعد از قطعی شدن همین جا اطلاع رسانی خواهد شد.
این سمینار روز های 16 و17 مرداد(5 شنبه وجمعه) توسط بنیاد فرهنگ زندگی در تهران برگزار میگردد.
علاقه مندان میتوانند با تلفن 88524100 ویا با مراجعه به سایت بنیاد ثبت نام خود را انجام دهند