سری گفتگوهای من با مهران دوستی در برنامه "رادیو من" از سال گذشته تا امروز/
قسمت دوم


سهیل رضایی در گفتگوی خود با موضوع "معنای رفیق و رفاقت" در این عصر اشاره نمود که دوستی های ما کمرنگ شده، ما از هر زمان دیگری تنهاتریم و امروزه ما اغلب اوقات از دوستانمان کم خبریم و حس میکنیم اگر آنها کمی به ما نزدیک بشوند در زندگی مان نوعی دخالت رخ داده. او می گوید مشکل مردها در این مورد بیشتر است چون کمتر راجع به خودشان با دوستانشان صحبت می کنند...
لینک صوت:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=333