پدر نامناسب پدری است که رفتارهایی غیرقابل قبول نسبت به فرزند پسرش دارد
در زیر خلاصه ای از راههایی را آورده ام که پدران باعث ایجاد مشکلات
در فرزندانشان میشوند/
غیبت طولانی مدت پدران به هر دلیل:به این شکل ممکن است فرزند ترک  شودویا
در جایی دور از زندگی کند/
٢/ بی توجهی پدر به نیاز فرزند برای دریافت محبت و علاقه:
بی اعتنایی پدر به رفتارهایی در فرزند که نیاز به محبت را در او نشان میدهد و عدم بروز باعث احساس طرد شدگی خواهد شد/
٣/ تهدید پدر به ترک خانواده و فرزند:
که ممکن است برای تنبیه و مجازات فرزند به زبان آورده شود:
این تهدیدها علاوه بر ترک خانواده میتواند به شکل دوست نداشتن فرزند, تهدید به خودکشی در صورت ادامه ی رفتارهایی خاص توسط فرزند یا تهدید به کشتن مادر و یا خود فرزندباشند/
۴/ القای تقصیر به فرزند توسط پدر/ اصرار بر این نکته که رفتارهای کودک باعث بیماری یا مرگ پدر یا مادر شده است/
۵ / چسبندگی پدر به کودک/ در حالتی که پدر معتاد به الکل است, ممکن است باعث شود فرزند مجبور به پذیرش نقش بزرگتری برای والدین خود شود
6-پدرانی که به طور منظم فرزاندشان را کتک میزنند
7-پدری که بچه ها را مدام سپر بلای مشکلات خانوادگی قرار میدهد
اینها بخشی از کتاب فوق العاده عالی پدران غایب پسران سرگردان است که به زودی توسط بنیاد به مخاطبان عرضه خواهد شد.
این کتاب اکسیری شفا بخش برای نجات پسران از دست پدر بد در روانشان خواهد بود واز سوی دیگر راهنمایی موثر برای پدری خوب در اختیار شما قرار خواهد داد.