یکی از مراحلی که در طی سفر قهرمانی زن روی میدهد، اصطلاحاً «هبوط» نامیده میشود که مشخصة آن، سفر به سرزمین تاریک روح، جهان زیرین، است. هبوط در واقع به شب تاریک روح، ملاقات با الهه تاریکی، شکم نهنگ و افسردگی مطلق اطلاق میشود و معمولاً با یک آسیب روحی همراه است که زندگی شخص را تغییر می‌دهد.

تجربه مرگ فرزند، والدین یا همسری که زندگی و هویت شخصی فرد ارتباط بسیار نزدیکی با او داشته، می‌تواند آغاز سفر به سرزمین تاریک روح را برای او رقم بزند. زنان اغلب اوقات موقعی هبوط می‌کنند که نقش خاصی، مثل دختری کردن، مادری کردن،‌ نقش عاشق یا همسر برای آن‌ها به پایان می‌رسد. بیماری یا تصادفی مرگبار، از دست دادن اعتماد به ‌نفس یا سرزندگی، نقل مکان به نقطة جغرافیایی دیگر، ناتوانی از اتمام تحصیلات عالی و گرفتن مدرک، رویارویی با مشکل اعتیاد و دلشکستگی نیز می‌تواند فضا را برای هبوط مهیا کند.
این سفر به سرزمین تاریک روح، آکنده از گیجی و اندوه، ازخودبیگانگی، توهم، خشم و نومیدی است. ممکن است زن احساس کند که عریان و بی‌دفاع، ‌خشک و ناامید یا خام و ویران است. وقتی من با مشکل ناهنجاری پیشرفته رحم دست و پنجه نرم می‌کردم، وقتی ازدواجم از هم پاشید، و هنگامی که اعتماد به ‌نفسم را به ‌عنوان یک هنرمند از دست دادم چنین احساسی داشتم. هر بار مجبور بودم با حقایقی درباره خود و دنیایی که نمی‌خواستم آن را ببینم روبه‌رو شوم و هر بار ناتوان به سرزمین تاریک روح سفر کردم و با آتش تحول پاک شدم.

ادامه: http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=322