زندگی مبتنی بر خویشتن حقیقی چه ویژگی‌هایی دارد؟

جیمز هالیس روانکاو شناخته شده‌ای در حوزه یونگ است. بنیاد در طراحی سمینار آرامش بعد از 35 سالگی که 5 و 6 تیرماه برگزار گردید از دیدگاه‌ها و مشورت‌های فکری ایشان استفاده نمود تا دوره‌ای درخور را به مخاطبان ارائه نماید. او در پایان روز دوم به سوالات دانشجویان بنیاد فرهنگ زندگی پاسخ گفت. یکی از این سوالات این بود که زندگی همراستا با خویشتن حقیقی چه ویژگی‌هایی دارد.

ادامه+فیلم:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=324