در برخی از خانواده ها به دلایل متنوعی از دختران گاهی قبل از به دنیا امدن وگاهی بعد از به دنیا آمدن انتظار مرد بودن تولید شده است. واین انتظار بازتابهایی به شرح ذیل احتمالا در زندگی دختران ایجاد خواهد کرد .
1-تبدیل شدن به زنی آمازون(زره پوش،مستقل وجگجو)
2-از دست دادن قدرت نرم عاطفی وعاشقی
3-سعی دارند درهرکاراجتماعی موفق شوند وهمزمان زنی ایده آل وتمام عیار در خانه داری باشند واین روند باعث میشودکم کم تحلیل روند وزیر بار مسولیتها از لحاظ عاطفی فرو بریزند اما به روی خود نیاورند
4-به ابر ستاره ای خسته ودلزده از زندگی تبدیل خواهند شد
5-در میانسالی اصلا از اززندگی ودستاوردهای خود راضی نخواهند بود وحس یک بازنده قهرمان را خواهند داشت
6-متوجه میشود که مطلقا یک رابطه عاطفی قابل اعتماد وقابل اتکا ندارد علی رغم اینکه در اجتماع آدم محبوب ،مشهور ومعرفی است.
7-او از کسی هیچوقت درخواستهای عمیق خود را مطرح نخواهد کرد زیرا میترسد که نه بشنود وبا ان نه تحقیر وطرد شود واحساس ضعف کند
8-افسردگی عمیق وزندگی سرد وبی روحی در انتظار او خواهد بود مگر اینکه سفر قهرمانی زنانه را آغاز کند واشتباهات خود را جبران نماید وزنانگی را به تمامیت در آغوش کشد.
در جلسه چهرشنبه معمای عشق بحث رابطه پدر ودختر ومادر وپسر وبازتابهای ان را در عاشقی های ما کاملتر خواهم کرد.
دوستانی که از دانشجویان قبلی بنیاد هستند میتوانند این چهارشنبه به عنوان میهمان تشریف بیاورند.برای هماهنگی با بنیاد تماس بگیرید. تلفن: 3-88524100