20سوال مهم برای جلوگیری ازحسرت فردا!

خیلی‌ها فکر می‌کنند بازنشسته که بشوند به خیلی از برنامه‌های زندگی‌شان خواهند رسید. آیا شما هم جزو همین افراد هستید یا کسانی رو می شناسید که این گونه فکر کنند؟
حقیقت اینه که بعضی‌ها الزاما به بازنشستگی نمی‌رسند و برخی هم که به بازنشستگی می‌رسند دیگر شاید تاب و توان برخی از کارها را نداشته باشن و یا فرصت نداشته باشن!

ما در روز دوم سمینار آرامش بعد از 35 سالگی با طرح 20 سوال استراتژیک به شما کمک خواهیم کرد برنامه منحصر به فردی که باید از امروز بدون هیچ درنگی دنبال کنید را بیابید و سریعا آن را به مرحله اجرا بگذارید، پیش از آن‌که بعدها با حسرت به زندگی تان نگاه کنید.
.
.
ثبت نام:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=229001