زندگی نزیسته پدر و مادر، بزرگترین بار بر دوش فرزند!

منظور یونگ این است که در جایی‌ که رشد پدر یا مادر متوقف شده و ترس بر او مستولی گشته است، او قادر نخواهد بود که ریسک کند. در این صورت، آن مدل و آن محدودیت و آن انکار روح، توسط کودک درونی خواهد شد. در نتیجه، کودکی که در بزرگ‌سالی تبدیل به یک پدر یا مادر می‌شود، به احتمال قوی دوباره همین الگو را در مورد خانواده‌ای دیگر با کودکی دیگر تکرار می‌کند.

ادامه مطلب: 

http://bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=315

همراهان عزیز، برای آشنایی با رفتارهای مخرب و سازنده فردی، شغلی، روابط زناشویی و رابطه با فرزندان در نیمه دوم عمر (بعد از 35 سالگی) می توانید برای حضور در سمینار دوروزه آرامش بعد از 35 سالگی (با رویکرد روانکاوی یونگ) ثبت نام نمایید. 
زمان برگزاری: پنجشنبه و جم%:.8/D9� همین هفته (5 و6 تیرماه) 
برگزار کننده: بنیاد فرهنگ زندگی
مدرس: سید سهیل رضایی
لینک ثبت نام:

http://bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=229001

اطلاعات بیشتر: تماس با 2-88524100