اینجا شب نیست برنامه موفقی بود که از رادیو جوان پخش میشد . اکنون بار دیگر سری جدید این برنامه آغاز شده و من به همراه احسان علیخانی در جمعه شب ها در خدمت شما خواهم بود . 

حدود ساعت 12:15 تا 12:30 به این برنامه می پیوندم