*درجلسه عاشق ازآخرین فرصت حضور میهمان در آخرین دوره ترمیک بنیاد استفاده کنید*

-چطورمهارت عشق ورزی را در خود تقویت کنیم؟

-چگونه بفهمیم شغلمان مطابق با علاقه قبلی مان است؟

- راههای برقراری روابط صمیمانه با دیگران کدام اند؟

- چطور بفهمیم که مهرورزی مان به دیگران حقیقی است یا فقط حمایت از کسانی که نیازمند کمکمان هستند؟

 

*** توجه ::::::::::::::

---پذیرش شما به عنوان میهمان تنها منوط به رزرو نام شما از طریق لینک زیرو نشان دادن مدرکی حاوی کد ملی شما به مسئول پذیرش می باشد. در غیر اینصورت شما ملزم به پرداخت هزینه یک جلسه کلاس خواهید بود.
--- صرفا کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند که اولین بار است با این جلسات آشنا می‌شوند. بنابراین دانشجویان قدیم و فعلی و کسانی که قبلا میهمان ما بوده اند امکان شرکت در این جلسه را نخواهند داشت .

http://bonyadonline.ir/Profile/Guest.aspx