اگر نگاهی به آدم‌های افسرده ،نگران و ناامید بیاندازیم نیازی نیست به راه دوری برای تحلیل زندگی آن‌ها برویم . والدین مهمترین عنصر تاثیرگذار برای خراب کردن ناخواسته زندگی فرزندان هستند. 

جیمز هالیس هنرمندانه و استادانه با بیانی ساده شما را یاری می‌دهد فرزندتان را از حصار روان‌تان خارج کنید .

اگر پدر و مادرها بتوانند بی ‌قید و شرط فرزندان‌شان را تأیید کنند، چه اتفاقی برای زندگی‌های ما و برای جهان ما می‌افتاد؟

چه می‌شد اگر در بیان های مختلفی به فرزندانمان می‌گفتیم: «تو برای ما ارزشمند هستی؛ تو همیشه عشق و حمایت ما را خواهی داشت؛ تو در این‌جا حضور داری تا همانی باشی که هستی؛ هرگز سعی نکن به دیگری صدمه بزنی، اما هرگز دست از تلاش برای تبدیل شدن به خود کاملت آنگونه که می‌توانی دست برندار؛ وقتی به زمین می‌افتی یا شکست می‌خوری هنوز ما دوستت داریم و از تو استقبال می‌کنیم، اما تو به این‌جا آمده‌ای تا روزی ما را ترک کنی، و بدون این‌که نگران خوشنود ساختن ما باشی، دنبال سرنوشتت بروی.»

در این صورت، تاریخ چه تغییری می‌کرد؟!

ادامه مطلب