چه چیزهایی را اگر امروز نابود نکنید به قیمت نابودی کل زندگی تان خواهد انجامید .

چه چیزهایی در زندگی را نباید تغییر داد و دست کاری کرد .

نابود کردن چه چیزهایی در زندگی ما را به نحوی مثبت متحول خواهد کرد نابود نکردن چه چیزهایی زندگی ما را متوقف خواهد کرد .

برای حضور در جلسه نابودگر (دوشنبه 29اردیبهشت ) به عنوان میهمان به صورت (( رایگان )) شرکت کنید..


*** توجه ::::::::::::::


---پذیرش شما به عنوان میهمان تنها منوط به رزرو نام شما از طریق سایت tasmimgiri.comو نشان دادن مدرکی حاوی کد ملی شما به مسئول پذیرش می باشد. در غیر اینصورت شما ملزم به پرداخت هزینه یک جلسه کلاس خواهید بود.
--- صرفا کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند که اولین بار است با این جلسات آشنا می‌شوند. بنابراین دانشجویان قدیم و فعلی و کسانی که قبلا میهمان ما بوده اند امکان شرکت در این جلسه را نخواهند داشت .