آگاهی بیش از اندازه کسب کردن در زندگی چه مصیبت هایی را به زندگی مان وارد می کند؟
اگر احساس میکنید زندگی تان به بن بستی رسیده و راه دررویی ندارید جستجوگر راه را برای شما میگشاید.
اگر شکست هایی را تجربه کرده و راهی نیافته اید شرکت در جلسه جستجوگر نجات بخش شما خواهد بود.
در جلسه جستجوگر (دوشنبه 22اردیبهشت ساعت 17-20 ) به عنوان میهمان به صورت (( رایگان )) شرکت کنید..
*** توجه ::::::::::::::
---پذیرش شما به عنوان میهمان تنها منوط به رزرو نام شما از طریق این لینک و نشان دادن مدرکی حاوی کد ملی شما به مسئول پذیرش می باشد. در غیر اینصورت شما ملزم به پرداخت هزینه یک جلسه کلاس خواهید بود.
--- صرفا کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند که اولین بار است با این جلسات آشنا می‌شوند. بنابراین دانشجویان قدیم و فعلی و کسانی که قبلا میهمان ما بوده اند امکان شرکت در این جلسه را نخواهند داشت