جمعه از ساعت 12:30 در غرفه بنیاد در نمایشگاه کتاب خواهم بود.
محل غرفه ما :شبستان، راهروی8،غرفه7
منتظر دیدارتان هستم.
ارادتمند سید سهیل رضایی