زخمها و رنجها لازمه دستیابی به رویاها و آرزوهای شماست.

http://www.aparat.com//video/video/listuser/upload_new/true/dashboard/yes/username/bonyad_farhang