به هر سوال مطابق جدول ذیل نمره دهید . ساعت 12/30 مجدد به وبلاگ مراجعه کنید تا به شما پاسخ تست را بدهم . 

دوره بیداری قهرمان درون که این تست متعلق به آن است همین امروز شروع می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اینجا مراجعه کنید .


نمرات خواد را در جدول ذیل وارد کنید

0 = به هیچ وجه – اصلا          

1= کمی – به ندرت       

2= متوسط – گاهی  

3= زیاد – اغلب  

4= خیلی زیاد و حتی همیشه

" تست بیداری قهرمان درون "

 1. من احساس می کنم دنیا محل امنی است و احساس امنیت می کنم.
 2. من زمانی که به کمک احتیاج دارم، می توانم به آسانی از افراد طلب کمک کنم.
 3. من به راحتی به همه  آدم های اطرافم اطمینان می کنم و حرف های آن ها را باور می کنم.
 4. در کودکی از من غفلت شده و من از این غفلت ها آسیب دیده ام .
 5. من معتقدم مردم از ته دل همدیگر را دوست دارند و قصد  آزار یکدیگر را ندارند.
 6. من دوست دارم در مراحل دشوار زندگی یک حامی قوی داشته باشم.
 7. بسیاری از اوقات احساس می کنم افراد از من سوء استفاده کرده و من را رها کرده اند.
 8. در زندگی همیشه درد و رنج وجود دارد و هیچگاه زندگی سر و سامان نمی گیرد.
 9. من دوستان زیادی دارم که همیشه زمان احتیاج می توانم روی آن ها حساب کنم و آن ها مرا یاری خواهند کرد.
 10. من می توانم درد زخم هایم را حس کنم و به دنبال التیام آن ها بگردم.
 11. من بسیاری از اوقات از کارهایی که انجام می دهم پشیمان می شوم و خودم را سرزنش می کنم.
 12. من بسیاری از اوقات احساس می کنم کسانی که دوستشان دارم، ترکم کرده و خواهند کرد.
 13. من به معجزه در برطرف شدن نیازهایم و تحقق رویاهایم معتقدم.
 14. من می توانم با آدم های مورد اعتمادم درد و دل کرده و از آن ها راهنمایی بخواهم.
 15. من فکر می کنم خیلی ها جلوی تغییر من را سد کرده اند و من چاره ای جز تسلیم به بسیاری از شرایط را ندارم.
 16. اعتماد به آدم ها دشوار است چون دیگران به راحتی می توانند پشت آدم را خالی کنند.
 17. من به راحتی آدم ها را می بخشم و امیدوارم که بار دیگر اشتباه خود را تکرار نمی کنند.
 18. من می توانم نقاط ضعف خود را بپذیرم و برای رشد خود در این زمینه ها کاری انجام دهم.
 19. من نمی توانم اسرار درونم را نگه دارم و برای بسیاری از افراد تعریف می کنم.
 20. آدم ها مطابق انتظارات من عمل نکرده و سر من را کلاه می گذارند.
       
 

جدول شماره 2

یتیم

مثبت

منفی

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

جمع

 

جمع

 

 

 
 

جدول شماره 1

معصوم

مثبت

منفی

1

 

3

 

5

 

7

 

9

 

11

 

13

 

15

 

17

 

19

 

جمع

 

جمع